Cô giáo như mẹ hiền

Các hình ảnh BGH và BCH Công đoàn trực tiếp ủng hộ phòng chống dịc COVID - 19


Hình ảnh Đại diện BGH và BCH công đoàn trường trực tiếp ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19 bằng yếu phẩm tại khu cách ly tập trung huyện Tân Kỳ.