Trường MN Đồng Văn 1 có một đội ngũ trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ . Tổng số cán bộ giáo viên có 30 đồng chí trong đó:

BGH: 2 đ/c

Giáo viên: 21

Nhân viên phục vụ: 7

Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 100%

Đạt trên chuẩn: 73 %

Nhà trường có 3 cụm điểm: - Cụm bán trú Vĩnh Đồng (Cụm chính)

                                             - Cụm bán trú Khe Chiềng

                                             - Cụm bán trú Đồng Lau

Có 12 nhóm lớp trong đó:

                     Khối MG lớn: 3 lớp

                     Khối MG Nhỡ: 3 lớp

                    Khối MG Bé: 4 lớp

                     Nhóm trẻ: 1 nhóm