Nhà trường đóng trên địa bàn xã thuộc vùng núi cao, có 3 cụm cách xa nhau khoảng 6-8 km theo đường chim bay, nhà trường có 2 cụm (Khe Chiềng, Đồng Lau) đạt tiêu chuẩn cấp trẻ, riêng cụm Vĩnh Đồng tuy là cụm chính nhưng mới được bàn giáo từ UBND cũ của xã Đồng Văn vào năm 2015 -2016 nên CSVC chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, lớp học chưa đủ diện tích cho trẻ hoạt động, chưa có bếp theo qui trình bếp 1 chiều nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của cô và trẻ.