Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Thông tin chi tiết:
Trương Thị Anh Đào
Tổ trưởng tổ chuyên môn - Cụm trưởng cụm Khe Chiềng Trương Thị Anh Đào
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Tổ MG lớn
Địa chỉ Trường MN Đồng Văn I, Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An
Điện thoại 0945042708
Email truongdaomn1@gmail.com
Mạng xã hội