Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Thị phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0913246671
  • Email:
   nguyenthumn1@gmail.com
 • Trương Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn - Cụm trưởng cụm Khe Chiềng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0945042708
  • Email:
   truongdaomn1@gmail.com
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0942306456
  • Email:
   phanthanh999@gmail.com
 • Vi Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0945385141
  • Email:
   vinhungmntk.tk@gmail.com