Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0913246671
  • Email:
   nguyenthumn1@gmail.com
 • Trần Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Cụm trưởng cụm Đồng Lau
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
 • Trương Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn - Cụm trưởng cụm Vĩnh Đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0945042708
  • Email:
   truongdaomn1@gmail.com
 • Trương Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0942189634
  • Email:
   dieubay77@gmail.com
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0942306456
  • Email:
   phanthanh999@gmail.com