GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Địa chỉ cơ quan

Email:  nan-tanky-mndongvan1@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0942189634

Chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt đến nay nhà trường đã có 30 Đ/C CB,GV,NV đạt chuẩn 100 %. Trong đó Đại học 16, cao đẳng 12, giáo viên giỏi cấp trường 23 Đ/C, giỏi huyện 11 Đ/C. Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao cho qua các năm học. Tổ chức và tham gia tốt các hội thi, hàng năm nhà trường còn tổ chức tốt các ngày lễ, tết cho các cháu. Trong những năm qua rất vinh dự cho nhà trường được đón các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp trên về thăm nhà trường, động viên CB, sự chỉ đạo sát xao của phòng giáo dục & đào tạo huyện Tân Kỳ,  trường có 3 cụm điểm nằm trên địa bàn 9 xóm cách nhau 4 km đường chim bay,  Nhà trường đã dần dần từng bước trưởng thảnh về mọi mặt, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mỗi ngày 1 đông từ lúc 105 cháu đến nay 339 cháu, các cháu chăm ngoan , khỏe mạnh, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 24,37 – 6,4%. Trường mầm non Đồng Văn I được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2000. Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chấtGV,NV và các cháu . Đây là nguồn động viên lớn nhất để tập thể sư phạm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp giao cho, tạo dựng được lòng tin trong nhân dân, xã hội cộng đồng và sự đồng sức đồng lòng của Đảng nhân dân xã Đồng Văn I và sự ủng hộ tạo mọi điều kiện của các bậc phụ huynh, để nhà trường từng bước phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục. Năm học 2016-2017 nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng mức độ 2

Trường MN Đồng Văn 1 có một đội ngũ trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ . Tổng số cán bộ giáo viên có 30 đồng chí trong đó:

BGH: 2 đ/c

Giáo viên: 21

Nhân viên phục vụ: 7

Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 100%

Đạt trên chuẩn: 73 %

Nhà trường có 3 cụm điểm: - Cụm bán trú Vĩnh Đồng (Cụm chính)

                                             - Cụm bán trú Khe Chiềng

                                             - Cụm bán trú Đồng Lau

Có 12 nhóm lớp trong đó:

                     Khối MG lớn: 3 lớp

                     Khối MG Nhỡ: 3 lớp

                    Khối MG Bé: 4 lớp

                     Nhóm trẻ: 1 nhóm

Ban giám hiệu Trường Mầm non Đồng Văn 1